H. Bernardus Tolomei

Vita et Pax-Stichting

Spiritualiteit

Gebedsdiensten

actueel

→ Uitvaart Zr. Constantina

→ Jubileum in Brazilië

→ Jubileum Zr. Marina

Liturgie

Album Priorij

Retraitenwerk

Oecumene

Album Kunstambacht

Gebouwen

Vita et Pax-College

Adresgegevens

Turvey Abbey in Englend

Priorado Regina Pacis in Brazilië

Contact

 

© Armand Roegiers (update 01/05/2022)