Actueel

Wegens de pandemie moesten we de verkiezing van de algemeen overste en het generaal kapittel
dat gepland was voor oktober 2020 uitstellen,
maar we zijn erin geslaagd in de eerste helft van september 2022 weer fysiek bijeen te komen.

Op 8 september 2022 werden verkiezingen gehouden en onder voorzitterschap
van Zr Nicole Vennekens, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen van het bisdom Antwerpen,
hebben we Zr Erica M. Van de Cauter herkozen als algemeen overste.

Voor het kapittel waren ook de stemgerechtigde zusters uit Brazilië en Engeland naar Schoten gekomen.
De verkiezingen verliepen in een heel serene sfeer. Met dankbaarheid hebben we de ceremonie afgesloten
en de nieuwe periode onder Gods barmhartigheid geplaatst: "Ubi caritas et amor, ibi Deus est."